Benfluorex


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Adjunct to type 2 diabetes mellitus, Hyperlipidaemias
Adult: 150 mg tid.
Cách dùng
Should be taken with food.
Chống chỉ định
Chronic pancreatitis.
Thận trọng
Pregnancy, lactation.
Tác dụng không mong muốn
Loose stools; nausea; epigastric discomfort; asthenia; drowsiness; dizziness.
Tương tác
Increased glucose-lowering effect when used with other antidiabetic agents.
Tác dụng
Description: Benfluorex, a lipid-regulating drug, decreases the intestinal absorption of triglycerides, the lipid synthesis and facilitates cellular penetration and utilisation of glucose.
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Benfluorex từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in