Beraprost


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Peripheral vascular disease
Adult: 120 mcg/day in 3 divided doses.

Oral
Primary pulmonary hypertension
Adult: Initially, 60 mcg daily, given in 3 divided doses, may increase to 180 mcg daily, given in 3-4 divided doses if necessary.
Cách dùng
Should be taken with food.
Chống chỉ định
Patients with haemorrhage. Pregnancy.
Thận trọng
Patients on anticoagulants, antiplatelet or fibrinolytic agents. Menstruating women, patients with bleeding tendency or diathesis. May enhance bleeding tendency.
Tác dụng không mong muốn
Headache, hot flushes, GI upset, bleeding tendency, dizziness. Increased liver enzymes, triglycerides and bilirubin.
Tương tác
Anticoagulants, antiplatelet, fibrinolytic agents or any product that intensifies bleeding tendency. Prostaglandin I2 preparations.
Tác dụng
Description: Beraprost is a synthetic analog of epoprostenol (a prostaglandin) which causes vasodilatation and prevents platelet aggregation.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết / Thuốc giãn mạch ngoại biên & thuốc hoạt hóa não
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Beraprost từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in