Cyclandelate


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Cerebrovascular disorders, Peripheral vascular disease
Adult: Initial: Up to 2 g daily. Maintenance: 800-1200 mg daily. Max: 2 g/day in divided doses.
Chống chỉ định
Acute phase of cerebrovascular accidents.
Thận trọng
Severe obliterative coronary artery disease; cerebrovascular disease.
Tác dụng không mong muốn
Flushes, GI upset, nausea, tingling, tachycardia, sweating, dizziness, headache.
Tác dụng
Description: Cyclandelate is a vasodilator more potent than papaverine. It has direct action on the plain muscle and there is no effect on the adrenergic tone.
Phân loại MIMS
Thuốc giãn mạch ngoại biên & thuốc hoạt hóa não
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Cyclandelate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in