Isoconazole


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Skin fungal infections
Adult: To be applied as a 1% or 2% cream on affected areas.

Vaginal
Vaginal mycoses
Adult: As a pessary: 600mg as a single dose or 300mg once daily for 3 days. As a 1% vaginal cream: apply once daily for 7 days.
Thận trọng
Pregnancy, lactation. May damage rubber or latex contraceptives and additional contraceptive measures are necessary during local administration.
Tác dụng không mong muốn
Local reactions including burning and itching. Overgrowth of non-susceptible organisms.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Isoconazole is an imidazole antifungal with a broad spectrum of activity. It is also active against some gram positive bacteria.
Bảo quản
Store at <30°C
Phân loại MIMS
Thuốc tác dụng lên âm đạo / Thuốc diệt nấm & ký sinh trùng dùng tại chỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Isoconazole từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in