Voglibose


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Diabetes mellitus
Adult: 200-300 mcg tid.
Elderly: Initiate at lower doses.
Cách dùng
Should be taken with food. Take just before meals.
Chống chỉ định
Inflammatory bowel disease; GI obstruction or patients predisposed to it; conditions which may deteriorate as a result of increased gas formation eg, hernia; severe ketosis; diabetic coma or pre-coma; severe infection; hypersensitivity; pregnancy; lactation. Not to be used as monotherapy in IDDM.
Thận trọng
History of laparotomy or ileus. Roemheld's syndrome, stenosis, severe hepatic or renal impairment. Child <18 yr; elderly. Monitor LFT. Treat hypoglycaemic episodes with glucose (not with sucrose).
Tác dụng không mong muốn
Flatulence; abdominal distension; diarrhoea; pain; skin reactions; hypoglycemia; increased LFT.
Potentially Fatal: Hepatotoxicity.
Tương tác
May enhance effects of other antidiabetics including insulin.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Voligbose has general properties similar to acarbose and selectively inhibits α-glucosidase in the enteric canal, delaying the digestion and absorption of carbohydrate, thereby suppressing sharp increase in post-prandial plasma glucose.
Bảo quản
Store below 30°C.
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Voglibose từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in