DKSH

BIOCODEX

Giới thiệu sản phẩm của Biocodex
nefopam hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 mL x 5 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc giảm đau (không opioid) & hạ sốt
Phân loại ATC
N02BG06 - nefopam : Belongs to the class of other analgesics and antipyretics.
Saccharomyces boulardii
Trình bày/Đóng gói
10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tiêu chảy
Phân loại ATC
A07FA02 - saccharomyces boulardii : Belongs to the class of antidiarrheal microorganisms. Used in the treatment of diarrhea.
Saccharomyces boulardii
Trình bày/Đóng gói
306 mg x 20 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tiêu chảy
Phân loại ATC
A07FA02 - saccharomyces boulardii : Belongs to the class of antidiarrheal microorganisms. Used in the treatment of diarrhea.
phenazone, lidocaine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
15 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các thuốc khác dùng cho tai
Phân loại ATC
S02DA30 - combinations : Belongs to the class of analgesic and anesthetic agents used as otologicals.
citrulline malate
Trình bày/Đóng gói
10 mL x 18 × 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A16AX - Various alimentary tract and metabolism products : Used in treatment of alimentary tract and metabolism problems.
etifoxine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 20's
Phân loại MIMS
Thuốc giải lo âu
Phân loại ATC
N05BX03 - etifoxine : Belongs to the class of other anxiolytics. Used in the management of anxiety, agitation or tension.
Phân phối bởi DKSH
nefopam hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 mL x 5 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc giảm đau (không opioid) & hạ sốt
Phân loại ATC
N02BG06 - nefopam : Belongs to the class of other analgesics and antipyretics.
Saccharomyces boulardii
Trình bày/Đóng gói
10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tiêu chảy
Phân loại ATC
A07FA02 - saccharomyces boulardii : Belongs to the class of antidiarrheal microorganisms. Used in the treatment of diarrhea.
Saccharomyces boulardii
Trình bày/Đóng gói
306 mg x 20 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tiêu chảy
Phân loại ATC
A07FA02 - saccharomyces boulardii : Belongs to the class of antidiarrheal microorganisms. Used in the treatment of diarrhea.
phenazone, lidocaine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
15 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các thuốc khác dùng cho tai
Phân loại ATC
S02DA30 - combinations : Belongs to the class of analgesic and anesthetic agents used as otologicals.
citrulline malate
Trình bày/Đóng gói
10 mL x 18 × 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A16AX - Various alimentary tract and metabolism products : Used in treatment of alimentary tract and metabolism problems.
etifoxine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 20's
Phân loại MIMS
Thuốc giải lo âu
Phân loại ATC
N05BX03 - etifoxine : Belongs to the class of other anxiolytics. Used in the management of anxiety, agitation or tension.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in