Biocodex
Eisai
Grifols
Janssen-Cilag
Laboratoire AGUETTANT
Reckitt Benckiser Healthcare
Sigmar

CONG TY TNHH DKSH VIET NAM

Phân phối cho Biocodex
nefopam hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 mL x 5 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc giảm đau (không opioid) & hạ sốt
Phân loại ATC
N02BG06 - nefopam : Belongs to the class of other analgesics and antipyretics.
Phân phối cho Eisai
donepezil hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị bệnh thoái hóa thần kinh
Phân loại ATC
N06DA02 - donepezil : Belongs to the class of anticholinesterases. Used in the management of dementia.
donepezil hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị bệnh thoái hóa thần kinh
Phân loại ATC
N06DA02 - donepezil : Belongs to the class of anticholinesterases. Used in the management of dementia.
perampanel
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's1 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AX22 - perampanel : Belongs to the class of other antiepileptics.
perampanel
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AX22 - perampanel : Belongs to the class of other antiepileptics.
perampanel
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AX22 - perampanel : Belongs to the class of other antiepileptics.
mosapride citrate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Phân loại ATC
A03FA09 - mosapride : Belongs to the class of propulsives. Used in the treatment of functional gastrointestinal disorders.
mecobalamin
Trình bày/Đóng gói
1 mL x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
Phân loại ATC
B03BA05 - mecobalamin : Belongs to the class of vitamin B12 (cyanocobalamin and analogues). Used in the treatment of anemia.
mecobalamin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
Phân loại ATC
B03BA05 - mecobalamin : Belongs to the class of vitamin B12 (cyanocobalamin and analogues). Used in the treatment of anemia.
eperisone hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giãn cơ
Phân loại ATC
M03BX09 - eperisone : Belongs to the class of other centrally-acting muscle relaxants.
rabeprazole sodium
Trình bày/Đóng gói
1 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Phân loại ATC
A02BC04 - rabeprazole : Belongs to the class of proton pump inhibitors. Used in the treatment of peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GERD).
rabeprazole sodium
Trình bày/Đóng gói
1 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Phân loại ATC
A02BC04 - rabeprazole : Belongs to the class of proton pump inhibitors. Used in the treatment of peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GERD).
Phân phối cho Grifols
human albumin
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's50 mL x 1's
Phân loại MIMS
Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các loại dung dịch vô trùng khác
Phân loại ATC
B05AA01 - albumin : Belongs to the class of blood substitutes and plasma protein fractions. Used as blood substitutes.
human albumin
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's50 mL x 1's
Phân loại MIMS
Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các loại dung dịch vô trùng khác
Phân loại ATC
B05AA01 - albumin : Belongs to the class of blood substitutes and plasma protein fractions. Used as blood substitutes.
Phân phối cho Janssen-Cilag
paracetamol
Trình bày/Đóng gói
(Hương vị anh đào) 60 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc giảm đau (không opioid) & hạ sốt
Phân loại ATC
N02BE01 - paracetamol : Belongs to the class of anilide preparations. Used to relieve pain and fever.
miconazole nitrate
Trình bày/Đóng gói
10 g x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc diệt nấm & ký sinh trùng dùng tại chỗ
Phân loại ATC
A01AB09 - miconazole : Belongs to the class of local antiinfective and antiseptic preparations. Used in the treatment of diseases of the mouth.
mebendazole
Trình bày/Đóng gói
1's4 × 1's2 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trừ giun sán
Phân loại ATC
P02CA01 - mebendazole : Belongs to the class of benzimidazole derivative agents. Used as antinematodal.
loperamide hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
25 × 4's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tiêu chảy
Phân loại ATC
A07DA03 - loperamide : Belongs to the class of antipropulsives. Used in the treatment of diarrhea.
ketoconazole
Trình bày/Đóng gói
5 g x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc diệt nấm & ký sinh trùng dùng tại chỗ
Phân loại ATC
D01AC08 - ketoconazole : Belongs to the class of imidazole and triazole derivatives. Used in the topical treatment of fungal infection.
cinnarizine
Trình bày/Đóng gói
25 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giãn mạch ngoại biên & thuốc hoạt hóa não
Phân loại ATC
N07CA02 - cinnarizine : Belongs to the class of antivertigo preparations.
bortezomib
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01XG01 - bortezomib : Belongs to the class of proteasome inhibitors. Used in the treatment of cancer.
bortezomib
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01XG01 - bortezomib : Belongs to the class of proteasome inhibitors. Used in the treatment of cancer.
Phân phối cho Laboratoire AGUETTANT
epinephrine
Trình bày/Đóng gói
10 mL x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc tim
Phân loại ATC
C01CA24 - epinephrine : Belongs to the class of adrenergic and dopaminergic cardiac stimulants excluding glycosides. Used in the treatment of hypotension.
potassium iodide, sodium selenite, manganese gluconate, copper gluconate, zinc gluconate
Trình bày/Đóng gói
10 mL x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Vitamin & khoáng chất trong nhi khoa
Phân loại ATC
B05XA31 - electrolytes in combination with other drugs : Belongs to the class of electrolyte solutions used in I.V. solutions.
phenylephrine
Trình bày/Đóng gói
10 mL x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc co mạch
Phân loại ATC
C01CA06 - phenylephrine : Belongs to the class of adrenergic and dopaminergic cardiac stimulants excluding glycosides. Used in the treatment of hypotension.
sodium alginate, calcium carbonate, sodium bicarbonate
Trình bày/Đóng gói
10 mL x 24 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Phân loại ATC
A02A - ANTACIDS : Used in the treatment of acid-related disorders.
sodium alginate, calcium carbonate, sodium bicarbonate
Trình bày/Đóng gói
10 mL x 24 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Phân loại ATC
A02A - ANTACIDS : Used in the treatment of acid-related disorders.
dichlorobenzyl alcohol, amylmetacresol
Trình bày/Đóng gói
2 × 8's2 × 12's50 × 2's100 × 2's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng khuẩn vùng hầu họng
Phân loại ATC
R02AA03 - dichlorobenzyl alcohol : Belongs to the class of antiseptics used in throat preparations.
/vietnam/image/info/strepsils cool-strepsils soothing honey and lemon-strepsils original loz/?id=6fcd6ccf-570a-4598-8801-ac28010c0c5b
/vietnam/image/info/strepsils cool-strepsils soothing honey and lemon-strepsils original loz/?id=7e0c809d-19c7-453e-84b3-ac28010c0c5b
/vietnam/image/info/strepsils cool-strepsils soothing honey and lemon-strepsils original loz/?id=951b9821-87d2-4466-8382-ac28010c0c5b
ascorbic acid, dichlorobenzyl alcohol, amylmetacresol
Trình bày/Đóng gói
2 × 8's50 × 2's2 × 12's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng khuẩn vùng hầu họng
Phân loại ATC
R02AA - Antiseptics : Used in throat preparations.
flurbiprofen
Trình bày/Đóng gói
2 × 8's12 × 8's
Phân loại MIMS
Thuốc dùng trong viêm & loét miệng
Phân loại ATC
R02AX01 - flurbiprofen : Belongs to the class of other throat preparations.
/vietnam/image/info/strepsils maxpro loz 8-75 mg/8-75 mg?id=59b1a7ad-f364-4c1a-9db1-abab00c18f87
/vietnam/image/info/strepsils maxpro loz 8-75 mg/8-75 mg?id=5d5eab98-bb0a-4d9c-aacb-abab00bd97a3
Phân phối cho Sigmar
myo-inositol, folic acid
Trình bày/Đóng gói
3 g x 60 × 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11HA07 - inositol : Belongs to the class of other plain vitamin preparations. Used as dietary supplements.
Other products of DKSH

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in