MEKOPHAR

Giới thiệu sản phẩm của Mekophar
folic acid
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's10 × 20's100's
Phân loại MIMS
Vitamin & khoáng chất (trước & sau sinh)/Thuốc trị thiếu máu
Phân loại ATC
B03BB01 - folic acid : Belongs to the class of folic acid and derivatives. Used in the treatment of anemia.
triamcinolone acetonide
Trình bày/Đóng gói
5 g x 1's
Phân loại MIMS
Corticoid dùng tại chỗ
Phân loại ATC
D07AB09 - triamcinolone : Belongs to the class of moderately potent (group II) corticosteroids. Used in the treatment of dermatological diseases.
desloratadine
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX27 - desloratadine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
azithromycin
Trình bày/Đóng gói
2.5 g x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Macrolid
Phân loại ATC
J01FA10 - azithromycin : Belongs to the class of macrolides. Used in the systemic treatment of infections.
azithromycin
Trình bày/Đóng gói
22.5 g x 1's15 g x 1's5 g x 12 × 1's
Phân loại MIMS
Macrolid
Phân loại ATC
J01FA10 - azithromycin : Belongs to the class of macrolides. Used in the systemic treatment of infections.
baclofen
Trình bày/Đóng gói
1 × 100's3 × 10's5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giãn cơ
Phân loại ATC
M03BX01 - baclofen : Belongs to the class of other centrally-acting muscle relaxants.
baclofen
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's1 × 100's
Phân loại MIMS
Thuốc giãn cơ
Phân loại ATC
M03BX01 - baclofen : Belongs to the class of other centrally-acting muscle relaxants.
cefpodoxime
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's
Phân loại MIMS
Cephalosporin
Phân loại ATC
J01DD13 - cefpodoxime : Belongs to the class of third-generation cephalosporins. Used in the systemic treatment of infections.
cefpodoxime
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's
Phân loại MIMS
Cephalosporin
Phân loại ATC
J01DD13 - cefpodoxime : Belongs to the class of third-generation cephalosporins. Used in the systemic treatment of infections.
cefpodoxime
Trình bày/Đóng gói
3 g x 12 × 1's36 g x 1's
Phân loại MIMS
Cephalosporin
Phân loại ATC
J01DD13 - cefpodoxime : Belongs to the class of third-generation cephalosporins. Used in the systemic treatment of infections.
cefpodoxime
Trình bày/Đóng gói
9 g x 1's1.5 g x 12 × 1's18 g x 1's15 g x 1's
Phân loại MIMS
Cephalosporin
Phân loại ATC
J01DD13 - cefpodoxime : Belongs to the class of third-generation cephalosporins. Used in the systemic treatment of infections.
ascorbic acid
Trình bày/Đóng gói
15 mL x 1's
Phân loại MIMS
Vitamin C
Phân loại ATC
A11GA01 - ascorbic acid (vit C) : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C). Used as dietary supplements.
ascorbic acid
Trình bày/Đóng gói
60 mL x 1's5 mL x 20 × 1's30 mL x 1's
Phân loại MIMS
Vitamin C
Phân loại ATC
A11GA01 - ascorbic acid (vit C) : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C). Used as dietary supplements.
/vietnam/image/info/cesyrup syr 20 mg-ml/30 ml?id=d5241df6-b747-41dd-8e14-abab00c4b51c
/vietnam/image/info/cesyrup syr 20 mg-ml/5 ml?id=f1d5ef8d-4a94-4713-aff8-a95c00b41809
cefdinir
Trình bày/Đóng gói
2 × 10's3 × 10's1 × 4's10 × 10's
Phân loại MIMS
Cephalosporin
Phân loại ATC
J01DD15 - cefdinir : Belongs to the class of third-generation cephalosporins. Used in the systemic treatment of infections.
cefdinir
Trình bày/Đóng gói
2.5 g x 12 × 1's
Phân loại MIMS
Cephalosporin
Phân loại ATC
J01DD15 - cefdinir : Belongs to the class of third-generation cephalosporins. Used in the systemic treatment of infections.
bacillus clausii
Trình bày/Đóng gói
2 × 10's1 × 20's
Phân loại MIMS
Thuốc trợ tiêu hóa
Phân loại ATC
A07FA - Antidiarrheal microorganisms : Used in the treatment of diarrhea.
bacillus clausii
Trình bày/Đóng gói
1 g x 25 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trợ tiêu hóa
Phân loại ATC
A07FA - Antidiarrheal microorganisms : Used in the treatment of diarrhea.
eprazinone dihydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 × 20's
Phân loại MIMS
Thuốc ho & cảm
Phân loại ATC
R05CB04 - eprazinone : Belongs to the class of mucolytics. Used in the treatment of wet cough.
L-tryptophan, alpha-ketophenylalanine calcium, calcium alpha-ketovaline, L-histidine, tyrosine, DL-alpha-ketoisoleucine calcium, L-threonine, l-lysine acetate, DL-alpha-hydroxymethionine calcium, calcium alpha-ketoleucine
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Sản phẩm dinh dưỡng / dùng qua đường tiêu hóa
Phân loại ATC
V06DD - Amino acids, incl. combinations with polypeptides : Used as general nutrients.
itraconazole
Trình bày/Đóng gói
1 × 6's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng nấm
Phân loại ATC
J02AC02 - itraconazole : Belongs to the class of triazole and tetrazole derivatives. Used in the systemic treatment of mycotic infections.
clarithromycin
Trình bày/Đóng gói
2 × 5's
Phân loại MIMS
Macrolid
Phân loại ATC
J01FA09 - clarithromycin : Belongs to the class of macrolides. Used in the systemic treatment of infections.
pyridoxine hydrochloride, riboflavin sodium phosphate, calcium, thiamine hydrochloride, nicotinamide, alpha tocopheryl acetate, L-lysine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
60 mL x 1's30 mL x 1's7.5 mL x 30 × 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
V06DE - Amino acids/carbohydrates/minerals/vitamins, combinations : Used as general nutrients.
aluminium phosphate
Trình bày/Đóng gói
20 g x 26 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Phân loại ATC
A02AB03 - aluminium phosphate : Belongs to the class of aluminium-containing antacids.
dexpanthenol, pyridoxine hydrochloride, riboflavin sodium phosphate, calcium, thiamine hydrochloride, nicotinamide, colecalciferol, alpha tocopheryl acetate, L-lysine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
90 mL x 1's
Phân loại MIMS
Vitamin &/hay khoáng chất
Phân loại ATC
V06DE - Amino acids/carbohydrates/minerals/vitamins, combinations : Used as general nutrients.
molnupiravir
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's4 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng virus
Phân loại ATC
J05AB18 - molnupiravir : Belongs to the class of nucleosides and nucleotides excluding reverse transcriptase inhibitors. Used in the systemic treatment of viral infections.
piracetam
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
Phân loại ATC
N06BX03 - piracetam : Belongs to the class of other psychostimulants and nootropics.
piracetam
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
Phân loại ATC
N06BX03 - piracetam : Belongs to the class of other psychostimulants and nootropics.
piracetam
Trình bày/Đóng gói
60 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
Phân loại ATC
N06BX03 - piracetam : Belongs to the class of other psychostimulants and nootropics.
methylprednisolone
Trình bày/Đóng gói
200's10 × 10's3 × 10's100's500's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
H02AB04 - methylprednisolone : Belongs to the class of glucocorticoids. Used in systemic corticosteroid preparations.
methylprednisolone
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's3 × 10's100's200's500's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
H02AB04 - methylprednisolone : Belongs to the class of glucocorticoids. Used in systemic corticosteroid preparations.
dexamethasone acetate, chloramphenicol, nystatin, metronidazole
Trình bày/Đóng gói
1 × 12's
Phân loại MIMS
Thuốc tác dụng lên âm đạo
Phân loại ATC
G01BA - Antibiotics and corticosteroids : Used in the treatment of gynecological infections.
neomycin sulfate, nystatin, metronidazole
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc tác dụng lên âm đạo
Phân loại ATC
G01AA51 - nystatin, combinations : Belongs to the class of antibiotics. Used in the treatment of gynecological infections.
ibuprofen, paracetamol
Trình bày/Đóng gói
5 × 20's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Phân loại ATC
N02BE51 - paracetamol, combinations excl. psycholeptics : Belongs to the class of anilide preparations. Used to relieve pain and fever.
cefuroxime
Trình bày/Đóng gói
2 × 5's
Phân loại MIMS
Cephalosporin
Phân loại ATC
J01DC02 - cefuroxime : Belongs to the class of second-generation cephalosporins. Used in the systemic treatment of infections.
cefuroxime
Trình bày/Đóng gói
2 × 5's
Phân loại MIMS
Cephalosporin
Phân loại ATC
J01DC02 - cefuroxime : Belongs to the class of second-generation cephalosporins. Used in the systemic treatment of infections.
cefuroxime
Trình bày/Đóng gói
2 × 5's
Phân loại MIMS
Cephalosporin
Phân loại ATC
J01DC02 - cefuroxime : Belongs to the class of second-generation cephalosporins. Used in the systemic treatment of infections.
cefuroxime axetil
Trình bày/Đóng gói
38 g x 1's
Phân loại MIMS
Cephalosporin
Phân loại ATC
J01DC02 - cefuroxime : Belongs to the class of second-generation cephalosporins. Used in the systemic treatment of infections.
cefuroxime
Trình bày/Đóng gói
3.8 g x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Cephalosporin
Phân loại ATC
J01DC02 - cefuroxime : Belongs to the class of second-generation cephalosporins. Used in the systemic treatment of infections.
sodium citrate, chlorpheniramine maleate, dextromethorphan hydrobromide, guaifenesin
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 30 × 1's30 mL x 1's5 mL x 20 × 1's60 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc ho & cảm
Phân loại ATC
R05FA02 - opium derivatives and expectorants : Belongs to the class of combinations of opium derivatives cough suppressants and expectorants. Used in the treatment of cough.
/vietnam/image/info/sirô ho antituss plus syr/30 ml?id=2105cde5-d0c7-4344-8ba3-a63201091754
/vietnam/image/info/sirô ho antituss plus syr/5 ml?id=76603639-eb55-4a2d-af24-a63201091754
/vietnam/image/info/sirô ho antituss plus syr/60 ml?id=bca0563b-fae5-4782-8028-a63201091754
prednisolone
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's3 × 10's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
A07EA01 - prednisolone : Belongs to the class of corticosteroids acting locally. Used in the treatment of intestinal inflammation.
sulbactam, cefoperazone
Trình bày/Đóng gói
1 g x 1's1 g x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Cephalosporin
Phân loại ATC
J01DD62 - cefoperazone and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of third-generation cephalosporins. Used in the systemic treatment of infections.
sulbactam, amoxicillin
Trình bày/Đóng gói
2 × 7's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
sulbactam, amoxicillin
Trình bày/Đóng gói
1.5 g x 12 × 1's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
sulbactam, amoxicillin
Trình bày/Đóng gói
1.5 g x 12 × 1's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
sulbactam, amoxicillin
Trình bày/Đóng gói
3 g x 12 × 1's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
sulbactam, amoxicillin
Trình bày/Đóng gói
2 × 7's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
sulbactam, amoxicillin
Trình bày/Đóng gói
2 × 7's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
ginkgo biloba extract
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
Phân loại ATC
N06DX02 - Ginkgo folium : Belongs to the class of other anti-dementia drugs.
fexofenadine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX26 - fexofenadine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
trimetazidine dihydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc chống đau thắt ngực
Phân loại ATC
C01EB15 - trimetazidine : Belongs to the class of other cardiac preparations.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in