Gigamed

ORGANON

Giới thiệu sản phẩm của Organon
desloratadine
Trình bày/Đóng gói
60 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX27 - desloratadine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
desloratadine
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX27 - desloratadine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
ezetimibe, atorvastatin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10BA05 - atorvastatin and ezetimibe : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors in combination with other lipid modifying agents. Used in the treatment of hyperlipidemia.
ezetimibe, atorvastatin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10BA05 - atorvastatin and ezetimibe : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors in combination with other lipid modifying agents. Used in the treatment of hyperlipidemia.
ezetimibe, atorvastatin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10BA05 - atorvastatin and ezetimibe : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors in combination with other lipid modifying agents. Used in the treatment of hyperlipidemia.
losartan potassium
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA01 - losartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
losartan potassium
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA01 - losartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
losartan potassium, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci, Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09DB06 - losartan and amlodipine : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular disease.
losartan potassium, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci, Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09DB06 - losartan and amlodipine : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular disease.
betamethasone disodium phosphate, betamethasone dipropionate
Trình bày/Đóng gói
1 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
H02AB01 - betamethasone : Belongs to the class of glucocorticoids. Used in systemic corticosteroid preparations.
corifollitropin alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA09 - corifollitropin alfa : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
corifollitropin alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA09 - corifollitropin alfa : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
alendronate sodium, colecalciferol
Trình bày/Đóng gói
1 × 4's
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Phân loại ATC
M05BB03 - alendronic acid and colecalciferol : Belongs to the class bisphosphonates, combinations. Used in the treatment of bone diseases.
alendronate sodium, colecalciferol
Trình bày/Đóng gói
1 × 4's
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Phân loại ATC
M05BB03 - alendronic acid and colecalciferol : Belongs to the class bisphosphonates, combinations. Used in the treatment of bone diseases.
losartan potassium, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DA01 - losartan and diuretics : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
etonogestrel
Trình bày/Đóng gói
1's5's
Phân loại MIMS
Thuốc ngừa thai tác dụng chậm
Phân loại ATC
G03AC08 - etonogestrel : Belongs to the class of progestogens. Used as systemic contraceptives.
ganirelix
Trình bày/Đóng gói
0.5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CC01 - ganirelix : Belongs to the class of anti-gonadotropin-releasing hormones. Used in hypothalamic hormone preparations.
lynestrenol
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03DC03 - lynestrenol : Belongs to the class of estren derivative progestogens used in progestogenic hormone preparations.
follitropin beta
Trình bày/Đóng gói
300 IU x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA06 - follitropin beta : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
follitropin beta
Trình bày/Đóng gói
600 IU x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA06 - follitropin beta : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
mirtazapine
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống trầm cảm
Phân loại ATC
N06AX11 - mirtazapine : Belongs to the class of other antidepressants.
montelukast sodium
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's4 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03DC03 - montelukast : Belongs to the class of leukotriene receptor antagonists. Used in the systemic treatment of obstructive airway diseases.
montelukast sodium
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03DC03 - montelukast : Belongs to the class of leukotriene receptor antagonists. Used in the systemic treatment of obstructive airway diseases.
montelukast sodium
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03DC03 - montelukast : Belongs to the class of leukotriene receptor antagonists. Used in the systemic treatment of obstructive airway diseases.
montelukast sodium
Trình bày/Đóng gói
28 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03DC03 - montelukast : Belongs to the class of leukotriene receptor antagonists. Used in the systemic treatment of obstructive airway diseases.
Phân phối bởi Gigamed
desloratadine
Trình bày/Đóng gói
60 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX27 - desloratadine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
desloratadine
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX27 - desloratadine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
ezetimibe, atorvastatin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10BA05 - atorvastatin and ezetimibe : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors in combination with other lipid modifying agents. Used in the treatment of hyperlipidemia.
ezetimibe, atorvastatin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10BA05 - atorvastatin and ezetimibe : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors in combination with other lipid modifying agents. Used in the treatment of hyperlipidemia.
ezetimibe, atorvastatin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10BA05 - atorvastatin and ezetimibe : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors in combination with other lipid modifying agents. Used in the treatment of hyperlipidemia.
losartan potassium
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA01 - losartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
losartan potassium
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA01 - losartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
losartan potassium, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci, Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09DB06 - losartan and amlodipine : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular disease.
losartan potassium, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci, Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09DB06 - losartan and amlodipine : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular disease.
betamethasone disodium phosphate, betamethasone dipropionate
Trình bày/Đóng gói
1 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
H02AB01 - betamethasone : Belongs to the class of glucocorticoids. Used in systemic corticosteroid preparations.
corifollitropin alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA09 - corifollitropin alfa : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
corifollitropin alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA09 - corifollitropin alfa : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
alendronate sodium, colecalciferol
Trình bày/Đóng gói
1 × 4's
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Phân loại ATC
M05BB03 - alendronic acid and colecalciferol : Belongs to the class bisphosphonates, combinations. Used in the treatment of bone diseases.
alendronate sodium, colecalciferol
Trình bày/Đóng gói
1 × 4's
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Phân loại ATC
M05BB03 - alendronic acid and colecalciferol : Belongs to the class bisphosphonates, combinations. Used in the treatment of bone diseases.
losartan potassium, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DA01 - losartan and diuretics : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
etonogestrel
Trình bày/Đóng gói
1's5's
Phân loại MIMS
Thuốc ngừa thai tác dụng chậm
Phân loại ATC
G03AC08 - etonogestrel : Belongs to the class of progestogens. Used as systemic contraceptives.
ganirelix
Trình bày/Đóng gói
0.5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CC01 - ganirelix : Belongs to the class of anti-gonadotropin-releasing hormones. Used in hypothalamic hormone preparations.
lynestrenol
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03DC03 - lynestrenol : Belongs to the class of estren derivative progestogens used in progestogenic hormone preparations.
follitropin beta
Trình bày/Đóng gói
300 IU x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA06 - follitropin beta : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
follitropin beta
Trình bày/Đóng gói
600 IU x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA06 - follitropin beta : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
mirtazapine
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống trầm cảm
Phân loại ATC
N06AX11 - mirtazapine : Belongs to the class of other antidepressants.
montelukast sodium
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's4 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03DC03 - montelukast : Belongs to the class of leukotriene receptor antagonists. Used in the systemic treatment of obstructive airway diseases.
montelukast sodium
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03DC03 - montelukast : Belongs to the class of leukotriene receptor antagonists. Used in the systemic treatment of obstructive airway diseases.
montelukast sodium
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03DC03 - montelukast : Belongs to the class of leukotriene receptor antagonists. Used in the systemic treatment of obstructive airway diseases.
montelukast sodium
Trình bày/Đóng gói
28 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03DC03 - montelukast : Belongs to the class of leukotriene receptor antagonists. Used in the systemic treatment of obstructive airway diseases.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in