Amiyu

Amiyu

Nhà sản xuất:

EA Pharma

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi gói: L-histidine hydrochloride hydrat 216.2 mg + L-isoleucine 203.9 mg + L-leucine 320.3 mg + L-lysine hydrochloride 291 mg + L-methionine 320.3 mg + L-phenylalanine 320.3 mg + L-threonine 145.7 mg + L-tryptophan 72.9 mg + L-valine 233 mg. Tổng các acid amin: 2123.6 mg.
Cách dùng
Nên dùng cùng với thức ăn: Uống sau bữa ăn.
Phân loại MIMS
Sản phẩm dinh dưỡng / dùng qua đường tiêu hóa
Phân loại ATC
A16AA - Amino acids and derivatives ; Used in treatment of alimentary tract and metabolism problems.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Amiyu Granules Thuốc cốm uống
Trình bày/Đóng gói
2.5 g x 210 × 1's;2.5 g x 30 × 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in