Polydexa

Polydexa

dexamethasone + neomycin + polymyxin b

Nhà sản xuất:

Bouchara Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa tóm tắt
Thành phần
Mỗi 100 mL: Neomycin sulfate 1 g (tương đương 650.000 IU), polymyxin B sulfate 1.000.000 IU, dexamethasone Na metasulfobenzoate 0,1 g.
Chỉ định/Công dụng
Viêm tai ngoài do nhiễm khuẩn (đặc biệt chàm bội nhiễm ống tai ngoài) với màng nhĩ còn nguyên.
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Người lớn: 1-5 giọt, 2 lần/ngày. Trẻ em: 1-2 giọt, 2 lần/ngày tùy tuổi. Thời gian điều trị thông thường: 7 ngày.
Cách dùng
Nhỏ thuốc vào tai bị bệnh vào buổi sáng và buổi tối.
Chống chỉ định
Quá mẫn với thành phần thuốc. Thủng màng nhĩ. Tai ngoài nhiễm virus (thủy đậu/Herpes).
Thận trọng
Kiểm tra tình trạng nguyên vẹn của màng nhĩ trước khi dùng thuốc. Ngưng thuốc nếu có dị ứng (tại chỗ hoặc toàn thân). Không dùng đồng thới thuốc nhỏ tai khác.
Tác dụng không mong muốn
Phản ứng tại chỗ, dị ứng với các kháng sinh. Độc tiền đình-ốc tai (khi màng nhĩ thủng).
Phân loại MIMS
Thuốc khử trùng tai có corticoid
Phân loại ATC
S02CA06 - dexamethasone and antiinfectives ; Belongs to the class of combinations of corticosteroids and antiinfectives used in the treatment of ear diseases.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Polydexa Thuốc nhỏ tai
Trình bày/Đóng gói
10.5 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in