Biocodex
EA Pharma
Eli Lilly
Janssen-Cilag
Medinova AG, Thụy Sĩ
Novo Nordisk
Organon
Pierre Fabre Medicament
Schwabe Pharma
TRB Chemedica
Unique Pharmaceuticals Laboratories
United International Pharma

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED

Phân phối cho Biocodex
Saccharomyces boulardii
Trình bày/Đóng gói
10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tiêu chảy
Phân loại ATC
A07FA02 - saccharomyces boulardii : Belongs to the class of antidiarrheal microorganisms. Used in the treatment of diarrhea.
Saccharomyces boulardii
Trình bày/Đóng gói
306 mg x 20 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị tiêu chảy
Phân loại ATC
A07FA02 - saccharomyces boulardii : Belongs to the class of antidiarrheal microorganisms. Used in the treatment of diarrhea.
phenazone, lidocaine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
15 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các thuốc khác dùng cho tai
Phân loại ATC
S02DA30 - combinations : Belongs to the class of analgesic and anesthetic agents used as otologicals.
citrulline malate
Trình bày/Đóng gói
10 mL x 18 × 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A16AX - Various alimentary tract and metabolism products : Used in treatment of alimentary tract and metabolism problems.
etifoxine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
3 × 20's
Phân loại MIMS
Thuốc giải lo âu
Phân loại ATC
N05BX03 - etifoxine : Belongs to the class of other anxiolytics. Used in the management of anxiety, agitation or tension.
Phân phối cho EA Pharma
L-phenylalanine, L-tryptophan, L-methionine, L-isoleucine, L-histidine monohydrochloride, L-threonine, L-valine, L-leucine, L-lysine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2.5 g x 210 × 1's2.5 g x 30 × 1's
Phân loại MIMS
Sản phẩm dinh dưỡng / dùng qua đường tiêu hóa
Phân loại ATC
A16AA - Amino acids and derivatives : Used in treatment of alimentary tract and metabolism problems.
cilnidipine
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C08CA14 - cilnidipine : Belongs to the class of dihydropyridine derivative selective calcium-channel blockers with mainly vascular effects. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
L-isoleucine, L-valine, L-leucine
Trình bày/Đóng gói
4.15 g x 84 × 1's
Phân loại MIMS
Sản phẩm dinh dưỡng / dùng qua đường tiêu hóa
Phân loại ATC
A16AA - Amino acids and derivatives : Used in treatment of alimentary tract and metabolism problems.
L-phenylalanine, L-tryptophan, L-alanine, L-methionine, L-isoleucine, L-serine, L-aspartic acid, L-threonine, L-proline, l-tyrosine, aminoacetic acid, L-arginine, L-lysine, L-valine, L-leucine, histidine
Trình bày/Đóng gói
200 mL x 30 × 1's500 mL x 20 × 1's
Phân loại MIMS
Sản phẩm dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa
Phân loại ATC
B05BA01 - amino acids : Belongs to the class of solutions for parenteral nutrition used in I.V. solutions.
/vietnam/image/info/morihepamin infusion/?id=c2732001-3859-4fbd-9f0a-a0e800b07b00
/vietnam/image/info/morihepamin infusion/500 ml?id=fee4c242-2a21-4d35-8c03-aaaf011aab4c
L-phenylalanine, L-tryptophan, phenyl-aminoacetic acid-heptylester, N-acetyl-L-tyrosine, sodium bisulfite, L-alanine, L-methionine, L-isoleucine, L-serine, L-histidine, L-aspartic acid, L-threonine, L-proline, l-lysine acetate, L-glutamic acid, L-arginine, L-valine, L-leucine, L-cysteine hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
200 mL x 30 × 1's
Phân loại MIMS
Sản phẩm dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa
Phân loại ATC
B05BA01 - amino acids : Belongs to the class of solutions for parenteral nutrition used in I.V. solutions.
Phân phối cho Eli Lilly
insulin glargine
Trình bày/Đóng gói
3 mL x 5 × 1's
Phân loại MIMS
Insulin
Phân loại ATC
A10AE04 - insulin glargine : Belongs to the class of long-acting insulins and analogues for injection. Used in the treatment of diabetes.
tadalafil
Trình bày/Đóng gói
4's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn cương và rối loạn xuất tinh
Phân loại ATC
G04BE08 - tadalafil : Belongs to the class of drugs used in erectile dysfunction.
tadalafil
Trình bày/Đóng gói
2's
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn cương và rối loạn xuất tinh
Phân loại ATC
G04BE08 - tadalafil : Belongs to the class of drugs used in erectile dysfunction.
ramucirumab
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01FG02 - ramucirumab : Belongs to the class of VEGF/VEGFR (Vascular Endothelial Growth Factor) inhibitors. Used in the treatment of cancer.
ramucirumab
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01FG02 - ramucirumab : Belongs to the class of VEGF/VEGFR (Vascular Endothelial Growth Factor) inhibitors. Used in the treatment of cancer.
insulin lispro
Trình bày/Đóng gói
3 mL x 5 × 1's
Phân loại MIMS
Insulin
Phân loại ATC
A10AB04 - insulin lispro : Belongs to the class of fast-acting insulins and analogues. Used in the treatment of diabetes.
insulin lispro, insulin lispro protamine
Trình bày/Đóng gói
3 mL x 5 × 1's
Phân loại MIMS
Insulin
Phân loại ATC
A10AD04 - insulin lispro : Belongs to the class of intermediate-acting combined with fast-acting insulins and analogues. Used in the treatment of diabetes.
insulin lispro, insulin lispro protamine
Trình bày/Đóng gói
3 mL x 5 × 1's
Phân loại MIMS
Insulin
Phân loại ATC
A10AD04 - insulin lispro : Belongs to the class of intermediate-acting combined with fast-acting insulins and analogues. Used in the treatment of diabetes.
Phân phối cho Janssen-Cilag
epoetin alfa
Trình bày/Đóng gói
10000 IU x 6 × 1's
Phân loại MIMS
Các tác nhân tạo máu
Phân loại ATC
B03XA01 - erythropoietin : Belongs to the class of other antianemic preparations. Used in the treatment of anemia.
epoetin alfa
Trình bày/Đóng gói
2000 IU x 6 × 1's
Phân loại MIMS
Các tác nhân tạo máu
Phân loại ATC
B03XA01 - erythropoietin : Belongs to the class of other antianemic preparations. Used in the treatment of anemia.
epoetin alfa
Trình bày/Đóng gói
4000 IU x 6 × 1's
Phân loại MIMS
Các tác nhân tạo máu
Phân loại ATC
B03XA01 - erythropoietin : Belongs to the class of other antianemic preparations. Used in the treatment of anemia.
galantamine
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc trị bệnh thoái hóa thần kinh
Phân loại ATC
N06DA04 - galantamine : Belongs to the class of anticholinesterases. Used in the management of dementia.
itraconazole
Trình bày/Đóng gói
1 × 4's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng nấm
Phân loại ATC
J02AC02 - itraconazole : Belongs to the class of triazole and tetrazole derivatives. Used in the systemic treatment of mycotic infections.
topiramate
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật, Thuốc trị đau nửa đầu
Phân loại ATC
N03AX11 - topiramate : Belongs to the class of other antiepileptics.
topiramate
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật, Thuốc trị đau nửa đầu
Phân loại ATC
N03AX11 - topiramate : Belongs to the class of other antiepileptics.
tramadol hydrochloride, paracetamol
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giảm đau (opioid)
Phân loại ATC
N02AJ13 - tramadol and paracetamol : Belongs to the class of opioids in combination with other non-opioid analgesics. Used to relieve pain.
Phân phối cho Medinova AG, Thụy Sĩ
dequalinium chloride
Trình bày/Đóng gói
1 × 6's
Phân loại MIMS
Thuốc tác dụng lên âm đạo
Phân loại ATC
G01AC05 - dequalinium : Belongs to the class of quinolone derivative antiinfectives. Used in the treatment of gynecological infections.
estriol, lactobacillus acidophilus
Trình bày/Đóng gói
1 × 6's2 × 6's
Phân loại MIMS
Thuốc tác dụng lên âm đạo
Phân loại ATC
G03CC - Estrogens, combinations with other drugs : Used in estrogenic hormone preparations.
Phân phối cho Novo Nordisk
somatropin
Trình bày/Đóng gói
1.5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01AC01 - somatropin : Belongs to the class of somatropin and somatropin agonists. Used in anterior pituitary lobe hormone and analogue preparations.
insulin aspart protamine, insulin aspart
Trình bày/Đóng gói
3 mL x 5 × 1's
Phân loại MIMS
Insulin
Phân loại ATC
A10AD05 - insulin aspart : Belongs to the class of intermediate-acting combined with fast-acting insulins and analogues. Used in the treatment of diabetes.
insulin aspart, insulin degludec
Trình bày/Đóng gói
3 mL x 5 × 1's
Phân loại MIMS
Insulin
Phân loại ATC
A10AD06 - insulin degludec and insulin aspart : Belongs to the class of intermediate-acting combined with fast-acting insulins and analogues. Used in the treatment of diabetes.
insulin degludec
Trình bày/Đóng gói
3 mL x 5 × 1's
Phân loại MIMS
Insulin
Phân loại ATC
A10AE06 - insulin degludec : Belongs to the class of long-acting insulins and analogues for injection. Used in the treatment of diabetes.
eptacog alfa (activated)
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02BD08 - coagulation factor VIIa : Belongs to the class of blood coagulation factors. Used in the treatment of hemorrhage.
eptacog alfa (activated) (bhk)
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02BD08 - coagulation factor VIIa : Belongs to the class of blood coagulation factors. Used in the treatment of hemorrhage.
liraglutide
Trình bày/Đóng gói
3 mL x 3 × 1's3 mL x 5 × 1's3 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc chống béo phì
Phân loại ATC
A10BJ02 - liraglutide : Belongs to the class of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues. Used in the treatment of diabetes.
liraglutide
Trình bày/Đóng gói
3 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BJ02 - liraglutide : Belongs to the class of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues. Used in the treatment of diabetes.
Phân phối cho Organon
desloratadine
Trình bày/Đóng gói
60 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX27 - desloratadine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
desloratadine
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's1 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Phân loại ATC
R06AX27 - desloratadine : Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
losartan potassium
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA01 - losartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
losartan potassium
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA01 - losartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
losartan potassium, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci, Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09DB06 - losartan and amlodipine : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular disease.
losartan potassium, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci, Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09DB06 - losartan and amlodipine : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular disease.
betamethasone disodium phosphate, betamethasone dipropionate
Trình bày/Đóng gói
1 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
H02AB01 - betamethasone : Belongs to the class of glucocorticoids. Used in systemic corticosteroid preparations.
corifollitropin alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA09 - corifollitropin alfa : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
corifollitropin alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA09 - corifollitropin alfa : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
alendronate sodium, colecalciferol
Trình bày/Đóng gói
1 × 4's
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Phân loại ATC
M05BB03 - alendronic acid and colecalciferol : Belongs to the class bisphosphonates, combinations. Used in the treatment of bone diseases.
alendronate sodium, colecalciferol
Trình bày/Đóng gói
1 × 4's
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Phân loại ATC
M05BB03 - alendronic acid and colecalciferol : Belongs to the class bisphosphonates, combinations. Used in the treatment of bone diseases.
losartan potassium, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DA01 - losartan and diuretics : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
etonogestrel
Trình bày/Đóng gói
1's5's
Phân loại MIMS
Thuốc ngừa thai tác dụng chậm
Phân loại ATC
G03AC08 - etonogestrel : Belongs to the class of progestogens. Used as systemic contraceptives.
ganirelix
Trình bày/Đóng gói
0.5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CC01 - ganirelix : Belongs to the class of anti-gonadotropin-releasing hormones. Used in hypothalamic hormone preparations.
lynestrenol
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03DC03 - lynestrenol : Belongs to the class of estren derivative progestogens used in progestogenic hormone preparations.
follitropin beta
Trình bày/Đóng gói
300 IU x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA06 - follitropin beta : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
follitropin beta
Trình bày/Đóng gói
600 IU x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA06 - follitropin beta : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
mirtazapine
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống trầm cảm
Phân loại ATC
N06AX11 - mirtazapine : Belongs to the class of other antidepressants.
montelukast sodium
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's4 × 7's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03DC03 - montelukast : Belongs to the class of leukotriene receptor antagonists. Used in the systemic treatment of obstructive airway diseases.
montelukast sodium
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03DC03 - montelukast : Belongs to the class of leukotriene receptor antagonists. Used in the systemic treatment of obstructive airway diseases.
montelukast sodium
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's2 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03DC03 - montelukast : Belongs to the class of leukotriene receptor antagonists. Used in the systemic treatment of obstructive airway diseases.
montelukast sodium
Trình bày/Đóng gói
28 × 1's
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Phân loại ATC
R03DC03 - montelukast : Belongs to the class of leukotriene receptor antagonists. Used in the systemic treatment of obstructive airway diseases.
Phân phối cho Pierre Fabre Medicament
vinorelbine
Trình bày/Đóng gói
1 mL x 10 × 1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01CA04 - vinorelbine : Belongs to the class of plant alkaloids and other natural products, vinca alkaloids and analogues. Used in the treatment of cancer.
vinorelbine
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01CA04 - vinorelbine : Belongs to the class of plant alkaloids and other natural products, vinca alkaloids and analogues. Used in the treatment of cancer.
vinorelbine
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01CA04 - vinorelbine : Belongs to the class of plant alkaloids and other natural products, vinca alkaloids and analogues. Used in the treatment of cancer.
serenoa repens extract
Trình bày/Đóng gói
4 × 15's
Phân loại MIMS
Thuốc trị các rối loạn ở bàng quang & tuyến tiền liệt
Phân loại ATC
G04CX02 - Sabalis serrulatae fructus : Belongs to the class of other drugs used in the treatment of benign prostatic hypertrophy.
acetyl-dl-leucine
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị chóng mặt
Phân loại ATC
N07CA04 - acetylleucine : Belongs to the class of antivertigo preparations.
ferrous sulfate, folic acid
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Vitamin & khoáng chất (trước & sau sinh)/Thuốc trị thiếu máu
Phân loại ATC
B03AD03 - ferrous sulfate and folic acid : Belongs to the class of iron in combination with folic acid. Used in the treatment of anemia.
Phân phối cho Schwabe Pharma
ginkgo biloba
Trình bày/Đóng gói
2 × 15's1 × 20's
Phân loại MIMS
Thuốc hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
Phân loại ATC
N06DX02 - Ginkgo folium : Belongs to the class of other anti-dementia drugs.
Phân phối cho TRB Chemedica
diacerein
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid, Thuốc chống thấp khớp có cải thiện bệnh trạng
Phân loại ATC
M01AX21 - diacerein : Belongs to the class of other non-steroidal antiinflammatory and antirheumatic products.
sodium hyaluronate
Trình bày/Đóng gói
(không chất bảo quản) 0.3 mL x 20 × 1's
Phân loại MIMS
Các thuốc nhãn khoa khác
Phân loại ATC
S01XA20 - artificial tears and other indifferent preparations : Belongs to the class of other ophthalmologicals.
benzydamine hydrochloride, cetylpyridinium chloride
Trình bày/Đóng gói
2 × 8's1 × 8's
Phân loại MIMS
Thuốc dùng trong viêm & loét miệng
Phân loại ATC
R02AX03 - benzydamine : Belongs to the class of other throat preparations.
benzydamine hydrochloride, cetylpyridinium chloride
Trình bày/Đóng gói
1 × 8's2 × 8's
Phân loại MIMS
Thuốc dùng trong viêm & loét miệng
Phân loại ATC
R02AX03 - benzydamine : Belongs to the class of other throat preparations.
bisoprolol fumarate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân loại ATC
C07AB07 - bisoprolol : Belongs to the class of selective beta-blocking agents. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
bisoprolol fumarate
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân loại ATC
C07AB07 - bisoprolol : Belongs to the class of selective beta-blocking agents. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
losartan potassium, hydrochlorothiazide
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's1 × 5's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DA01 - losartan and diuretics : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BA02 - metformin : Belongs to the class of biguanides. Used in the treatment of diabetes.
metformin hydrochloride
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BA02 - metformin : Belongs to the class of biguanides. Used in the treatment of diabetes.
valsartan
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA03 - valsartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09CA03 - valsartan : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs). Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09DB01 - valsartan and amlodipine : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular disease.
valsartan, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Phân loại ATC
C09DB01 - valsartan and amlodipine : Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular disease.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in